Pengertian Istilah Sejarah Kelas X


1.                      Pola Pikir Sinkronis dan Diakronis
Pola pikir sinkronis adalah pola pikir yang memahami peristiwa dengan mementingkan struktur yang terdapat dalam setiap peristiwa. Sinkronis maksudnya melebar dalam ruang.
Contoh : Ilmu ekonomi dan politik
Pola pikir diakronis adalah pola pikir yang melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang massa

 Contoh : sejarah
Sejarah itu diakronis maksudnya me​manjang dalam waktu. Sejarah mementingkan proses, Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Sejarah berupaya melihat segala sesuatu dari sudut rentang waktu.

2.                      Teori Bigbang
Ledakan Dahsyat atau Dentuman Besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta (dikenal juga dengan Teori Ledakan Dahsyat atau Model Ledakan Dahysat). Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta, awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu, sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut.

3.                      Evolusi Bumi
1)                      Zaman Arkhaikum
§ yaitu zaman tertua yang berlangsung kira-kira 2500 juta tahun.
§  Zaman ini belum ada kehidupan, karena kulit bumi masih panas sekali
2)                      Zaman Paleozoikum

§  yaitu zaman hidup pertenahan yang berlangsung kira kira 340 juta tahun.
§  Zaman ini sudah ada kehidupan, dimulai adanya binatang kecil yang idak bertulang belakang, jenis ikan, amfibi, dan reptil
3)                      Zaman mesozoikum
§  yaitu zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun.
§ Ditandai dengan munculnya jenis reptil raksasa, seperti dinosaurus.
§ Selain itu burung, dan binatang menyusui pun telah berkembang
4)                      Zaman neozoikum atau kainozoikum
§ Yaitu zaman hidup baru yang belangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu sampai kini.
§ Terbagi menjadi 2 yaitu
a.  Zaman tertair : zaman semakin berkembangnya binatang menyusui,                                       sedangkan reptil besar punah
                   b. Zaman quartair: zaman adanya manusia di atas permukaan bumi

4.                      Paparan Sahul dan Sunda
Paparan sahul adalah bagian dari lempeng landas kontinen benua Sahul (benua Australia - Papua) yang terletak di lepas pantai utara Australia dan lautan selatan pulau Papua. Paparan Sahul membentang dari Australia utara, meliputi Laut Timor menyambung ke Timur di laut Arafura yang menyambung dengan Pulau Papua.
Ketika permukan air laut turun pada zaman es Pleistosen, termasuk zaman es maksimum terakhir, sekitar 18.000 tahun yang lalu, Paparan Sahul adalah dataran terbuka di atas permukaan laut. Bukti tepi pantai pada masa ini ditandai dengan lokasi yang kini terletak pada kedalaman antara 100 sampai 140 meter di bawah permukaan laut.

Paparan sunda  adalah landas kontinen perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia Tenggara. Massa daratan utama antara lain Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarya. Area ini meliputi kawasan seluas 1,85 juta km. Kedalaman laut dangkal yang membenam paparan ini jarang sekali melebihi 50 meter, dan kebanyakan hanya sedalam kurang dari 20 meter, hal ini mengakibatkan kuatnya erosi dasar laut akibat gelombang laut.Tebing curam bawah laut memisahkan Paparan Sunda dari kepulauan Filipina, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil.

5.                      Garis Wallace
Garis Wallace adalah sebuah garis hipotetis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia, di timur kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia.                                                                                                Garis ini diberi nama sesuai nama penemunya, Alfred Russel Wallace, yang menyadari perbedaan yang jelas pada saat dia berkunjung ke Hindia Timur pada abad ke-19. Garis ini melalui Kepulauan Melayu, antara Borneo dan Sulawesi; dan antara Bali (di barat) dan Lombok (di timur).

6.                      Zaman Glasial dan Interglasial
Zaman Glasial adalah waktu suhu menurun dalam jangka masa yang lama dalam iklim bumi, menyebabkan peningkatan dalam keluasan es di kawasan kutub dan gletser gunung.                      Zaman glasial dimulai dengan adanya Zaman Pleistosen yang berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu.
Zaman Interglasial adalah zaman diantara dua Zaman Es. Temperatur naik sehingga lapisan es di kutub utara mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan banyak daratan terpisah2 oleh lautan dan selat.


Comments